Liefde zijn in de praktijk

Wat doe je in de praktijk als je zoveel mogelijk onvoorwaardelijke liefde wil zijn? Dagelijkse routines zijn:

 • Vergeef
 • Zegen
 • Eet plantaardig
 • Leef in het heden
 • Dankbaar zijn jegens liefde (als middel)
 • Mediteer
 • Ga zoveel mogelijk naar buiten (natuur)
 • Heb compassie
 • Luister
 • Kijk met je hart
 • Voel je gevoelens
 • Lees (Een Cursus in Wonderen)
 • Geef je vergissingen, oordelen en zorgen af aan de Heilige Geest
 • Onderwijs onvoorwaardelijke liefde
 • Handel en creëer vanuit liefde (bijv. Wat Zou Jezus Doen?)

Het consequent uitvoeren van deze acties zal jou waarneming van de wereld veranderen. Genezing zal plaatsvinden.