Wat is goed en wat is slecht?

slecht

Hoe vaak heb ik al in mijn leven gezegd dat iets goed is of slecht! Ik denk heel vaak, en het is ook iets wat ik heel vaak heb horen zeggen. Feitelijk bestaat er geen goed of slecht. Goed en slecht is onderhevig aan de perceptie van een persoon oftewel het ego. Wat iemand goed vind kan een ander slecht vinden. Daarnaast speelt ook de illusionaire tijd een rol omdat wat nu goed lijkt later weer slecht kan lijken. Het denken in goed of slecht blijft subjectief en in het oneindige is het onwerkelijk dus zonder betekenis. Dit denken in goed en slecht is het gevolg van onze gevormde positieve of negatieve gedachten over iets!

Negatieve gedachten ontstaan doordat je kiest voor angst in plaats van onvoorwaardelijke liefde (door gelovigen ook wel de liefde van God genoemd). Als je kiest voor angst dan kies je niet voor liefde. Als je voor angst kiest dan kies je ervoor slachtoffer te zijn want je keert je af van de volmaakte liefde, haar kracht en het enige wat werkelijk is. Mensen die niet in volmaakte liefde geloven komen in een negatieve of lage vibratie te zitten. Ze creëren hun eigen nietszeggende illusie inclusief haar wetten gebaseerd op controle, verdediging en bangmakerij. Iemand in een slachtofferrol ervaart angst, schaarste, ziekte, boosheid, kwetsbaarheid, valt aan en vlucht. Slachtoffers voelen zich gescheiden van liefde en zoeken haar buiten zichzelf. Slachtoffers geven omstandigheden en mensen de schuld van hun lijden.

De oorzaak hiervan is dus de keuze voor angst. Kiezen voor liefde daarentegen is putten uit de andere bron met haar eigen vibratie en gevolgen. Kiezen voor liefde is kiezen voor onkwetsbaarheid, onuitputtelijke bronnen, vreugde, gezondheid en verbinding.

Is een slachtoffer zijn slecht? Nee, het is alleen maar een ervaring waarvoor gekozen is. Op deze aarde en in ons lichaam willen we het dualisme en contrast ervaren. Het betekent niets maar is slechts een ervaring in deze tijdelijke wereld. Vergeten dat je kan kiezen voor welke ervaring dan ook brengt hopeloosheid, verdriet en lijden. Hierdoor ga je ook nog eens oordelen en denken in goed en slecht.

Kijk naar onze wereld. Is het een goede of slechte wereld? Jouw keuze voor angst of liefde zal het bepalen. Leer elkaar dat deze keuze bestaat. Mensen die kiezen voor liefde en haar wetten genezen en die voor angst kiezen zijn in dit leven slachtoffer door hun eigen keuze. Na deze tijdelijke wereld is er tenslotte weer voor allen visie en liefde.