Jaaruitdraai Veranderbaar´s Facebook Quotes en Status Updates 2015

28 december 2015

Een universele theologie is onmogelijk, maar een universele ervaring is niet alleen mogelijk, maar zelfs noodzakelijk. – ECIW

#godsdienst #religie #ECIW #EenCursusinWonderen #2015

15 december 2015

Choosing Love wil develop immunity against emotionally-manipulative bullshit.

#love #veranderbaar #2015

13 december 2015

Belastingadvies:
Kiezen voor angst zal de belasting op jou verhogen.
Kiezen voor Liefde zal de belasting op jou laten verdwijnen.

#belastingadvies #Liefde #veranderbaar #2015

12 december 2015

When the ego tries to judge unconditional love… it’s funny.

#unconditionallove #2015

12 december 2015

Een stukje uit Een Cursus in Wonderen

Les 103

God, die Liefde is, is ook geluk.

1. Geluk is een eigenschap van liefde. Het kan er niet los van staan. Evenmin kan het worden ervaren waar geen liefde is. Liefde kent geen grenzen, want ze is overal. En daarom is vreugde ook overal. Toch kan de denkgeest ontkennen dat dit zo is door te geloven dat er hiaten in de liefde zijn waar zonde kan binnendringen, die pijn in plaats van vreugde brengt. Deze vreemde overtuiging stelt grenzen aan geluk door liefde te herdefiniëren als begrensd en door tegenstellingen te brengen in wat geen grens heeft en geen tegendeel.
2. Dan wordt angst met liefde geassocieerd, en het resultaat daarvan wordt de erfenis van denkgeesten die menen dat wat zij gemaakt hebben werkelijk is. Deze voorstellingen, met waarlijk geen enkele realiteit, getuigen van de angst voor God en vergeten daarbij dat Hij, die Liefde is, wel vreugde moet zijn.

Liefde #ECIW #vreugde #geluk #2015

8 december 2015Vergeef alle gedachten die de waarheid van je compleetheid, eenheid en vrede willen bestrijden. – ECIW

#vrede #vergeving #eenheid #ECIW #EenCursusInWonderen #2015

1 december 2015
Indien je niet voor Liefde kiest pas dan op met standaard goedbedoelde adviezen als: “Wees gewoon jezelf” en “Luister naar je lichaam”. Genees je denkgeest door voor Liefde te kiezen. Je ego en lichaam zijn niet de bron. Liefde is vreugde en genezing.

#lichaam #jezelfzijn #genezing #Liefde #2015

29 november 2015

De Verzoening kan gelijkgesteld worden aan een totaal ontsnappen aan het verleden en een totaal gebrek aan belangstelling voor de toekomst. De Hemel is hier. Er is geen ergens anders. De Hemel is nu. Er is geen andere tijd. – ECIW

#ECIW #tijd #toekomst #verleden #EenCursusInWonderen #2015

 

22 november 2015

Het volledig liefde worden kan een lange weg lijken maar je zal tevreden zijn en gelukkiger want je hebt besloten welke weg je opgaat.

#Liefde #geluk #2015

17 november 2015

Een mooie controle of je al beter in vergeving bent is te kijken of je in een gesprek geduldig reageert vanuit Liefde en vredelievend spreekt met een zachte stem of dat je reactief bent en oordeelt. Het helpt om sowieso elke ontmoeting of handeling te beginnen met vergeving en dankbaarheid. Wacht een seconde en laat de ander uitspreken. Je zult merken dat je dan meer ontspannen reageert en beter luistert zodat je de ander ook meer begrijpt. Dit geeft weer ruimte voor Liefde en een meer ontspannen sfeer.

#communicatie #vergeving #Liefde #veranderbaar #2015

16 november 2015Angst trekt angst aan. Wees Liefde.

#angst #Liefde #2015

12 november 2015God or Love doesn’t think there is something wrong with you. If you are a part of God then you are also Love, fearless and certainly not a victim. If you are not Love you tried to be an illusionary, shaming, judging, isolated, weak and selfmade God which is separated from the unconditionally loving God. In truth this is not possible. Be Love and you dont have to choose in illusions. The world is created as an escape from Love. Love is not form or dualistic. Just return to oneness, happiness and heal or just experience the rollercoaster in this world and do not whine about it!

#veranderbaar #Love #God #unconditionallove #illusions #2015

10 november 2015

Liefde schiep mij als zichzelf. – ECIW

#ECIW #eencursusinwonderen #Liefde #2015

7 november 2015

Liefde kan niet schenken wat slecht is, en wat geen geluk is, is slecht. – ECIW

#ECIW #Liefde #geluk #2015

6 november 2015

Vergeving is mijn functie als het licht van de wereld. Ik zal mijn functie vervullen, opdat ik gelukkig ben. – ECIW

#ECIW #geluk #vergeving #2015

4 november 2015

Sex as form is never unconditional love simply because in this world it cannot be shared with everybody collectively. Although some try. Love is always accessible for everybody and certainly does not exclude someone otherwise it would be an illusion. It is the ego which wants you to believe in special people and bodies. Love and kindness can of course be expressed in form and it can feel good and connecting but form is always temporarily therefore it cannot heal or create real happiness.

#veranderbaar #sex #love #v2015

3 november 2015

De beste meditatie tot nu toe.
Ik stond op rond half 6, dronk een glas water en ging mediteren op mijn bank.
Ik visualiseer dat liefde, informatie en energie van God/de bron via de top van mij hoofd naar binnen stroomt. Ik voel de energie mijn hersenen binnenkomen en vervolgens doorstromen naar mijn hart en daarna door heel mijn lichaam. Ik voel eerst mijn hersenen en lichaam vollopen met de onuitputtelijke energie, en als mijn lichaam vol zit met energie en licht voel ik mijn schedel en de rest van mijn lichaam transparant worden en dat de energie nu ook weer naar buiten stroomt. Ik voel dat de energie steeds sneller binnenkomt, circuleert en weer naar buiten gaat via mijn steeds transparanter voelende lichaam. De energie stroomt naar binnen en vervolgens door naar buiten. Mijn lichaam haalt energie, voeding uit deze energie en ik voel mezelf helen en voel nu dat ik deel uitmaak van heling. De grens van mijn lichaam vervaagt en de energie straalt nu naar anderen. Eerst naar mensen die ik ken en later visualiseer ik dat alle lichamen één zijn met die van mij. Alles is nu één, de tijd is verdwenen en ik voel me licht en ontspannen.

#meditatie #veranderbaar #v2015

2 november 2015

Voor al het goede is er even veel slechts, en de enige manier waarop ik het kan begrijpen is me te realiseren dat geen van beide waar is. Er is een werkelijk gelukkig zijn dat goed en kwaad te boven gaat. Maar dat gelukkig zijn is niet afhankelijk van wat er in het universum van tijd en ruimte lijkt te gebeuren. – Gary R. Renard (De Liefde is niemand vergeten)

#eencursusinwonderen #eciw #geluk #v2015

28 oktober 2015

En dus is het je pad om niet aan de wereld gehecht te zijn. Het is prima in orde om gewoon je leven te leiden. Je gelooft gewoonweg steeds minder in het werkelijkheidsgehalte ervan naarmate je je keuze voor heiligheid maakt. Door de werkelijkheid van heelheid in je achterhoofd te houden terwijl je je wereldse functies vervult, wordt de ervaring van de werkelijkheid van de valse wereld geleidelijk aan tenietgedaan. En naarmate dat tenietgedaan wordt, wordt het vanzelf vervangen door de ervaring van je ware aard die eeuwig is.
– Pursah (De Liefde is niemand vergeten – Gary R. Renard)

#v2015

26 oktober 2015

Democratie is nog een magere optie als systeem op dit moment. De meerderheid in deze wereld kiest niet voor liefde!
Laat onvoorwaardelijke liefde jou wet zijn indien je gezondheid, vrede en vreugde wilt! Laten we alle vergissingen oplossen door te kiezen voor 1 oplossing.
Onbewust wil iedereen liefde zijn maar we verafgoden de wetten van ego en angst. Begrijp dat kiezen voor angst dweilen is met de kraan open. Luister niet naar het ego dat zegt: Ja maar….

#democratie #OnStepCloser2UnconditionalLove #vrede #v2015

20 oktober 2015

Mensen voelen zich beter als ze weten dat zie iets bijdragen aan een meer vredige en gezondere wereld. Indien dit vanuit onvoorwaardelijke liefde komt dan heeft het ook werkelijk effect!

#v2015

19 oktober 2015

Vergeven

Ik had weer een openbaring. Ik worstel nog wel eens met het niet oordelen. Ik raak bijvoorbeeld in gesprek over iemand of ik denk aan iemand en dan komen er bij mij onbewust en spontaan oordelen op. Het gebeurt automatisch zonder erbij na te denken. Achteraf (al na een ogenblik) besef ik het me.
Ik kan na een oordeel mezelf of de ander makkelijk vergeven maar ik wil af van dit standaard oordelen. Hoe kan ik oordelen als God of de onvoorwaardelijke liefde dit niet doet? Ik besef nu dat ik nog steeds geloof in deze wereld en hier is het nog steeds nodig om te vergeven. Ik oordeelde altijd eerst en later vergaf ik. Dit werkt dus niet voor mij. Het is dus van belang voor mij om eerst alles te vergeven. Als ik de beslissing neem om eerst iemand of de wereld te vergeven dan gaat het niet oordelen veel makkelijker en vanzelf.
Het blijkt dus weer dat vergev2015ving onze functie in deze wereld is en blijft. Het is voor mij nu nog belangrijk dat ik in elke situatie voordat ik nadenk eerst de wereld en mezelf vergeef. Mijn gedachten hebben tenslotte geen betekenis.
Vergeven is genezen.

#vergeving #genezen #veranderbaar #v2015

18 oktober 2015

Niet door op jezelf te vertrouwen zul je vertrouwen krijgen. Maar de kracht van Liefde in jou slaagt in alles.

#v2015

17 oktober 2015

Liefde is de kracht waarop ik vertrouw. Als ik op mijn eigen kracht vertrouw, heb ik alle reden om ongerust, bezorgd en bang te zijn. ??

#v2015

12 oktober 2015

‘Beproevingen zijn niets dan lessen die je verzuimde te leren, opnieuw aan jou gepresenteerd, zodat waar je eerst een verkeerde keuze maakte, je nu een betere kunt doen, en zo ontsnappen kunt aan alle pijn die jouw eerdere keus je bracht.’ – Arten (De Liefde is niemand vergeten – Gary R. Renard)

#v2015

11 oktober 2015

Je ziet slechts interpretatie voor de waarheid aan. En je vergist je. Maar een vergissing is geen zonde, en de werkelijkheid is door jouw vergissingen niet van haar troon gestoten. God regeert voor eeuwig, en alleen Zijn wetten heersen over jou en over de wereld. Zijn Liefde blijft het enige wat er is. Angst is een illusie, want jij bent zoals Hij. – ECIW

#EenCursusinWonderen #ECIW #waarheid #Liefde #v2015

7 oktober 2015

Aanval kan alleen zijn intrede doen als het zien van afzonderlijke doelen is binnengeslopen. En dat moet zonder meer het geval zijn geweest als het resultaat iets anders is dan vreugde. – ECIW

#ECIW #eencursusinwonderen #vreugde #aanval #v2015

4 oktober 2015

Innerlijke vrede is ontegenzeglijk een innerlijke zaak. Het moet beginnen bij je eigen gedachten en zich naar buiten toe uitbreiden. Juist uit jouw vredige denkgeest vloeit een vredige waarneming van de wereld voort. – ECIW

#ECIW #eencursusinwonderen #vrede #v2015

27 september 2015

Al mijn surrogaten voor liefde zijn niet beangstigend, zondig of gevaarlijk maar enkel een vergissing zonder betekenis. Ik geef ze op in ruil voor vrede en vreugde.

#Liefde #vreugde #vrede #v2015

23 september 2015

Uitleg van de middelvinger opsteken.
De middelvinger wordt meestal opgestoken uit boosheid of om stoer te doen. Duidelijk is dat deze uitdrukking alles behalve liefde is omdat je je afzet tegen of oordeelt over iets buiten jezelf. Feitelijk keer je je af van liefde, wat onmogelijk is.
Eigenlijk zeg je dit:
Ik ben beledigend, kwetsend, kwetsbaar, onzeker, reactief, defensief, afgescheiden, slachtoffer en zonder werkelijke visie wat allemaal voortkomt uit angst.
Je bepaalt natuurlijk zelf wat je doet en het lijkt misschien gemiereneuk maar wees er echter wel bewust van dat je reageert vanuit angst en pijn. Kijk naar binnen en geef iets buiten jezelf niet de schuld. Reageer namens en vanuit liefde wat je vrede, compassie en energie zal geven.
Het ego zal het opsteken van je middelvinger verdedigen in gradaties van geintje tot haat maar het blijf dezelfde bron.
Kies niet voor angst maar voor liefde.

#OneStepCloser2UnconditionalLove #onvoorwaardelijkeliefde #v2015

16 september 2015

De verleiding om angstgedachten af te doen als onbelangrijk, onbenullig en niet de moeite waard om je druk over te maken, is zo groot dat het van wezenlijk belang is dat je inziet dat ze allemaal even destructief, maar ook even onwerkelijk zijn.

#ECIW #v2015

9 september 2015

Do not forget that truth can come only where it is welcomed without fear. – ACIM
Vergeet niet dat de waarheid alleen daar kan komen waar ze zonder angst verwelkomd wordt. – ECIW

#ECIW #eencursusinwonderen #v2015

6 september 2015

Kijkt iemand wiens visie al een glimp heeft opgevangen van het gelaat van Christus met verlangen terug naar een slachthuis? – Een
Cursus in Wonderen

#eencursusinwonderen #ECIW #v2015

5 september 2015

Werkelijke verandering is verandering van denken.

#v2015

4 september 2015

Wat de wereld is, is slechts een feit. Jij kunt niet kiezen wat dit zou moeten zijn. Maar je kunt wel kiezen hoe je ernaar wilt kijken. Sterker nog, jij moet daarover een keuze maken.

#ECIW #v2015

1 september 2015

Er wordt wel eens gezegd dat je niet mag of moet oordelen. De waarheid is echter dat je niet kàn oordelen!

#ECIW #v2015

30 augustus 2015 ·

De opleiding in de wereld is erop gericht een doel te bereiken dat rechtstreeks tegengesteld is aan de het leerplan van onvoorwaardelijke Liefde.

#v2015

16 augustus 2015
Wanneer volmaakte liefde eenmaal is ervaren, is het onmogelijk nog op je eigen onbeduidende vermogens te vertrouwen.

#v2015

9 augustus 2015

Vreugde is het onvermijdelijke gevolg van zachtmoedigheid. Zachtmoedigheid is niet kwetsen en oordelen.

#vreugde #zachtmoedigheid #v2015

3 augustus 2015

De gebeurtenissen in deze wereld zijn hulpmiddelen om liefde te zijn. Hoe meer liefde je bent hoe subtieler de leermomenten zullen zijn. De leermomenten zullen wanneer je in angst leeft minder subtiel zijn.

#v2015

1 augustus 2015Alleen illusies kunnen gecorrigeerd worden, niet de waarheid.

#v2015

30 juli 2015
Wat van echt belang is is voor iedereen van belang.

#v2015

29 juli 2015Het is onmogelijk zich licht en duisternis, of alles en niets als gelijktijdig bestaande mogelijkheden voor te stellen. Ze zijn of helemaal waar of helemaal onwaar. Het is noodzakelijk dat je inziet dat jouw denken wispelturig zal blijven tot je met het ene of het andere een hechte verbintenis bent aangegaan. – ECIW

#v2015

28 juli 2015Ik onderwijs liefde zijn zodat ik het kan leren.

#v2015

26 juli 2015

Liefde zal geen genoegens schenken die voorbijgaan want ze geeft alleen het eeuwige en het goede.

#v2015

24 juli 2015

Ja, alles is vergeven maar je gedachten bepalen wel de hoogte van je vibratie inclusief gevolg.

#v2015

24 juli 2015

Oordeel en liefde zijn tegendelen. Van het ene komt alle leed van de wereld. Maar van het andere komt de vrede van God Zelf. – ECIW

#v2015

23 juli 2015

Wie verkies je te zien? De gids naar pijn of de gids naar vrede?

#v2015

22 juli 2015

De complottheorie is een truuk van de ego om geen liefde te zijn.

#v2015

21 juli 2015

Eeuwigdurende Liefde omringt mij. – ECIW

#v2015

15 juli 2015

Liefde zijn maakt dat je duurzamer bezig bent.
Je bent duurzaam bezig omdat je compassie hebt met mensen, dieren en het milieu. Het niet eten van vlees maar veel groente, fruit en noten maakt je gezonder waardoor je minder snel ziek wordt en niet aan de medicijnen hoeft. Alleen als veganist ontlast je het milieu al meer dan alle andere mensen. Je hoeft niet per se vaak op vakantie omdat je reis naar geluk tussen je oren zit. Je weet dat geluk van binnenuit komt dus je hoeft niet veel te consumeren voor je uiterlijk en ontspanning. Door al deze eigenschappen sponsor je hierdoor niet automatisch de grote corporaties die over het algemeen niet het milieu en liefde als eerste prioriteit hebben. Be Love!

#v2015

12 juli 2015

Oordelen is het wapen dat ik tegen mezelf gebruik, om liefde van mij weg te houden.

#v2015

8 juli 2015

Je bent zelf verantwoordelijk voor het kiezen om liefde te zijn. Er zijn in deze wereld begrijpelijkerwijze ontelbare redenen voor het beschermen van lichamen maar kiezen voor angst is niet kiezen voor liefde. Door hier bewust van te zijn verdwijnt je slachtofferdenken.

#v2015 #kiesvoorLiefde #Liefde

7 juli 2015

Het is nooit te laat om voor liefde te kiezen aangezien het verleden altijd vergeven is. Liefde is altijd in het nu.

#v2015 #kiesvoorLiefde

4 juli 2015

Liefdesverdriet voel je wanneer je liefde de rug toekeert. Dit moment was al toen je een lichaam en jouw ego verafgoodde.

#liefdesverdriet #v2015 #Liefde

3 juli 2015

Ben je wel eens van je pad af? Vaak besef je ineens dat je aan het dromen of denken bent. In een flits besef je dat je niet oplet, je zorgen maakt of niet gelukkig bent. Op dat moment kun je gelukkig teruggaan naar liefde zijn. Pak de draad op en zegen alles en iedereen om je heen, oordeel niet en geniet van het moment. Concentreer je op je ademhaling en omarm je gevoel. Nu ben je weer terug op je weg naar liefde zijn. 😉

#v2015 #Liefde

2 juli 2015

Elke keer als ik liefde denk te vinden in vorm creëer ik een illusie.

#v2015 #Liefde

30 juni 2015

Alles wat je kan verliezen houdt liefde voor jou verborgen.

#v2015 #Liefde

28 juni 2015Alleen liefde schept, en alleen als zichzelf. – ECM

#v2015 #schepping #Liefde

25 juni 2015

Je bent al Liefde, stel dat het ook je passie is! 😉

#v2015 #Liefde

23 juni 2015

Een spontane en oprechte glimlach naar een ander is een vorm van Liefde zijn. #OneStepCloser2UnconditionalLove

#v2015 #Liefde

21 juni 2015

Laat Liefde voor jou beslissingen maken in plaats van ego.

#Liefde #v2015

16 juni 2015

Ik had me jaren geleden al voorgenomen om mensen die ik op straat zie of passeer zoveel mogelijk te groeten. De laatste paar dagen waren er 3 personen sneller dan ik met groeten! 😉 Het grappigste was een kleuter op de fiets. Kleine kinderen leven ook vaker in het moment.

#v2015

16 juni 2015Wens je liefde of conflict?

#Liefde #v2015

14 juni 2015

Vergeving is het enige geschenk dat ik geef, want het is het enige geschenk dat ik verlang. En al wat ik geef, geef ik aan mijzelf. – ECM

#v2015 #geschenk

9 juni 2015

Wat is jouw excuus om geen liefde te zijn? Te cool, eenzaam, verslaafd, angstig?

#v2015 #KiesvoorLiefde #Liefde

4 juni 2015

Vandaag mocht ik een collega adviseren wat liefde zijn is en hoe dat kan bijdragen tot vreugde in onze wereld. Geweldloze communicatie is hiervoor altijd handig. 😉

#v2015

1 juni 2015

De consequenties van geen liefde zijn zullen ondraaglijk voor je worden. Het constante ‘ja maar’ gelul van angst zal je niet meer kunnen aanhoren.

#v2015

1 juni 2015

De Heilige relatie is de enige relatie maar tevens de relatie met alles. De illusionaire relatie is de speciale relatie, ze is gebaseerd op ego (angst/haat) .

#relaties #v2015

28 mei 2015

Volg geen wetten die je slaaf maken maar volg de wet van de Liefde wat vrijheid is.

#Liefde #v2015

26 mei 2015

Herinner jouw Zelf door Liefde te herinneren.

#Liefde #v2015

24 mei 2015

Liefde neemt met vreugde de plaats in van alle angst.

#Liefde #v2015

21 mei 2015

Stop met zoeken naar alternatieven voor Liefde.

#Liefde #v2015

19 mei 2015

Liefde is jouw veiligheid. Angst bestaat niet. Vereenzelvig je met liefde en je bent veilig. Vereenzelvig je met liefde en je bent thuis. Vereenzelvig je met liefde en vind jouw zelf.
– ECIW

#Liefde #v2015

17 mei 2015

LES 257
Laat mij herinneren wat mijn doel is.
Als ik mijn doel vergeet, kan ik slechts verward zijn, onzeker over wat ik ben, en daarom strijdig in mijn handelingen. Niemand kan tegengestelde doelen dienen, en ze goed dienen. Noch kan hij functioneren zonder diepe beroering en enorme depressie. Laat ons vandaag daarom vastbesloten zijn te herinneren wat wij willen, opdat wij onze gedachten en handelingen betekenisvol mogen verenigen, en alleen mogen bereiken wat God wil dat wij deze dag doen.
Vader, vergeving is het door U gekozen middel voor onze verlossing. Laat ons vandaag niet vergeten dat wij geen wil behalve de Uwe kunnen hebben. En daarom moet ons doel eveneens het Uwe zijn, als wij de vrede willen bereiken die U voor ons wilt.
– ECIW

#ECIW #EenCursusinWonderen #v2015

13 mei 2015

De weg naar Liefde in de wereld loopt via vergeving.

#Liefde #v2015

11 mei 2015

Door Liefde te zijn hoef je je geen zorgen te maken over waar, hoe en waarom. Alleen Liefde weet wat je nodig hebt.

#v2015

10 mei 2015

Liefde streeft niet want ze is.

#Liefde #v2015

4 mei 2015

Ja natuurlijk wil iedereen Liefde…
Totdat we erachter komen dat we haar ook voor onszelf, alles en iedereen moeten zijn.

#veranderbaar #Liefde #v2015

3 mei 2015

Je begrijpt de wereld niet omdat het geen Liefde is. Liefde is kennis.

#Liefde #v2015

30 april 2015

Liefde zijn in plaats van naar liefde zoeken.

#Liefde #v2015

30 april 2015

Ik werd midden in de nacht wakker en kon mijn slaap niet hervatten. Ik had allerlei zorgen over mijn werk, gezondheid en mezelf. Dit was een mooi moment om mijn geloof in Liefde zijn toe te passen en liet de storende gedachten van angst corrigeren in Liefde. Ik visualiseerde namelijk dat ik de gedachten aan de Heilige Geest gaf. Deze corrigeert angst in Liefde. Het werkte! Mijn hoofd was weer rustig en had geen zorgen meer en voelde me helemaal ontspannen, en viel weer in slaap. Dit is weer een bewijs naar mijn verstand dat het werkt. Anderhalf jaar geleden had ik mezelf voor gek verklaard. 🙂

#v2015

29 april 2015

Reageer zoals Liefde reageert. 😉

#Liefde #v2015

29 april 2015

God vergeeft niet omdat Hij nooit veroordeeld heeft.

#2015

26 april 2015

Vertrouw Liefde alles toe, opdat ze alles leidt. Wil je de gedachten en daden van Liefde hebben of de illusies die je zelf verzonnen hebt?

#Liefde #v2015

19 april 2015

Liefde, die mij geschapen heeft, is wat ik ben. – ECIW

#Liefde #v2015

9 april 2015

Liefde is de Denkgeest waarmee ik denk.

#Liefde #v2015

29 maart 2015

Vrede is het antwoord op tegenstrijdige doelen, op zinloze reizen, verwoede, vergeefse pogingen, en zinledige ondernemingen. – ECIW

#v2015

19 maart 2015

Zo te zien gaat er niks veranderen in de politiek. Wat is het stemmen toch een illusie!
Wat moet er gebeuren willen we ons echt toewijden aan onvoorwaardelijke liefde?
Wachten we eerst op een bijna dood ervaring, het einde der tijden of ongeneselijke ziekte?
Laten we kiezen voor genezing, overvloed en voor visie. Laten we de rode pil nemen! 🙂
Besteed geld en tijd aan het leren en onderwijzen van onvoorwaardelijke liefde en niet aan afleiding, amusement, verslavingen, de banken spekken en spulletjes kopen die we niet nodig hebben.

#v2015 #politiek

15 maart 2015

Vergeving is de enige illusie die alle andere illusies wegvaagt en geen nieuwe maakt.

#vergeving #v2015

12 maart 2015

Alleen liefde zijn verbindt.

#Liefde #v2015

9 maart 2015

Er zijn geen dwaze mensen, alleen dwaze gedachten.

#v2015

6 maart 2015

Interesse in liefde is interesse in je ware zelf.

#Liefde #v2015

6 maart 2015

Als je de zelf gekozen ‘visie’ van angst niet bevalt, dan kies je voor echte visie. De visie is onvoorwaardelijke liefde.

#onvoorwaardelijkeLiefde #v2015

5 maart 2015

Heb compassie met mens en dier en je neemt deel aan de genezing van jezelf, je lichaam en de wereld.

#compassie #v2015

2 maart 2015

Liefde is vrijheid.

#vrijheid #Liefde #v2015

1 maart 2015

Wees dankbaar voor liefde die niemand vergelijkt want elkaar vergelijken splitst de gewaarwording van onze eenheid die we delen.

#Liefde #v2015

25 februari 2015

We zijn allemaal liefde wat geneest zodra we er voor openstaan.

#Liefde #genezing #v2015

24 februari 2015

Op de fiets naar het centrum van de stad terwijl ik alles zegende. Mijn oordelen ging al snel over naar dankbaarheid, het heden en verbinding op straat, in de winkel en in het café. 🙂

#dankbaarheid #v2015

22 februari 2015

Liefde zijn is dankbaar zijn. Angst is jezelf beschouwen als beter of slechter af dan anderen.

#Liefde #dankbaarheid #v2015

21 februari 2015

Ontsnappen aan liefde is een illusie.

#Liefde #v2015

21 februari 2015

Alle vergissingen zijn eigenlijk maar één vergissing. De vergissing is het volgen van angst in plaats van liefde.

#v2015

20 februari 2015

Is wel of geen liefde zijn een trend? De gevolgen in ieder geval niet.

#Liefde #trends #v2015

19 februari 2015

Het voordeel van vergeving is dat je je nooit hoeft af te vragen waarom, wanneer en wie. Vergeven werkt gewoon voor alles. Eigenlijk hoef je alleen te weten dat alles standaard al vergeven is. Het is hetzelfde als een vliegtuig besturen terwijl de automatische piloot aanstaat. Het gaat erom dat je er bewust van bent dat zonde niet bestaat. Als je deze visie hebt dan zal je nooit in de situatie komen dat er iets te vergeven valt.

#vergeving #v2015

17 februari 2015

Ik leg de toekomst in de handen van de onvoorwaardelijke liefde.

#Liefde #v2015

16 februari 2015

Wat liefde ziet is vergeven en gezegend.

#Liefde #v2015

15 februari 2015

Bevrijdt de toekomst door in het nu voor liefde, vrede en vergeving te kiezen.

#Liefde #v2015

14 februari 2015

Ik heb conflict vermeden wat zich nu uit in griep. 🙂

#v2015

12 februari 2015

Democratie legaliseert op dit moment domheid en geen liefde.

#Liefde #v2015

10 februari 2015

Liefde herkent liefde.
Liefde verbindt met liefde.
Angst herkent angst.
Angst valt angst aan.

#Liefde #v2015

8 februari 2015

Liefde weet niet wat haat is omdat haat door de ego is gemaakt.

#Liefde #v2015

8 februari 2015

Bevrijd in plaats van te binden, want zo word jij bevrijd. – ECIW

#bevrijding #v2015

6 februari 2015

‘Liefde is vrijheid’ geldt voor iedereen die de vrijheid van een ander niet beperkt.

#Liefde #vrijheid #v2015

3 februari 2015

Liefde zijn is liefde onderwijzen.

#onderwijs #Liefde #v2015

2 februari 2015

Je verbinding met liefde groeit in zijn geheel en niet per persoon of moment.

#verbinding #v2015

2 februari 2015

Wat verbind jou op dit moment met je broeders, is dat Liefde en gezondheid of verslaving, eenzaamheid, drama en angst?

#Liefde #gezondheid #v2015

1 februari 2015

Ontken onvoorwaardelijke liefde, en je valt in je eentje het universum aan.

#Liefde #v2015

28 januari 2015

Identificeer jezelf met onvoorwaardelijke liefde.

#Liefde #v2015

25 januari 2015

Haat en angst leiden tot geweld.

#v2015

23 januari 2015

Blijf liefde en angst verdwijnt.

#Liefde #v2015

23 januari 2015

Ben binnen een jaar gestopt met roken, vlees eten en alcohol. Op weg naar onvoorwaardelijke liefde verliezen verslavingen al snel hun ‘aantrekkingskracht’. Genees holistisch en voorkom zo de symptoonverschijnselen van angst.

#v2015

20 januari 2015

Onvoorwaardelijke liefde is gezondheid.

#Liefde #gezondheid #v2015

18 januari 2015

7 miljard mensen adviseren vlees te eten is geen liefde maar waanzin.

#v2015

18 januari 2015

Liefde zijn laat liefde zien.

#Liefde #v2015

18 januari 2015

Vraag jezelf in elke situatie af of je handelt uit liefde of pijn en angst.

#Liefde #v2015

18 januari 2015

Als je de Liefde van God in je voelt, zul je op een wereld van genade en liefde uitkijken. – ECIW

#Liefde #v2015

17 januari 2015

Je ogen kunnen geen liefde zien maar je ´hart´ wel.

#Liefde #v2015

17 januari 2015

Laat je niks wijsmaken. Je bent liefde.

#Liefde #v2015

16 januari 2015

First love and then the overhead!

#OneStepCloser2UnconditionalLove #Liefde #v2015

16 januari 2015

Het enige wat een positief verschil maakt in ons leven is het
verbinden en investeren in onvoorwaardelijke liefde.

#Liefde #investering #v2015

16 januari 2015

Denk bij het stoppen met de verslavingen aan alcohol, suiker, roken, vlees eten, oordelen, speciale relaties, facebook en tv kijken niet aan ‘verlies’ en ‘opoffering’ maar zie dit als het wegnemen van hindernissen die je weghouden en afleiden van het meer jezelf, gezond, compleet, verbonden, ontspannen en onvoorwaardelijke liefde zijn.

#Liefde #v2015

16 januari 2015

Wees trouw aan onvoorwaardelijke liefde in plaats van de wetten en regels van angst.

#Liefde #v2015

11 januari 2015

Die liefde zal je vinden indien je geen hindernissen opwerpt.

#Liefde #v2015

10 januari 2015

Je suis Amour

#Liefde #v2015

9 januari 2015

Oordelen en aanval is beide verbonden in angst.

#v2015

9 januari 2015

Ervaar genade en onvoorwaardelijke liefde en je kunt niet meer terug naar het oude.

#onvoorwaardelijkeLiefde #Liefde #v2015

9 januari 2015

Een slaaf van het kapitalisme zijn is geen vrijheid.

#vrijheid #politiek #v2015

8 januari 2015

Wees liefde en ontvang liefde.

#Liefde #v2015

8 januari 2015

Love creates love. Hate creates hate.

#Liefde #schepping #v2015

5 januari 2015

Het is arrogant om te denken dat je geen Liefde bent.

#Liefde #v2015

4 januari 2015

Verander richting onvoorwaardelijke liefde i.p.v. haat, oordeel, hypocrisie en afscheiding!

#Liefde #v2015

4 januari 2015

Verander richting onvoorwaardelijke liefde i.p.v. haat, oordeel, hypocrisie en afscheiding!

#Liefde #v2015

3 januari 2015

Geven is het bewijs van hebben. Geven zal vermeerderen wat je bezit. Geef je haat of liefde?

#Liefde #v2015

2 januari 2015

Dieren (laten) doden voor je genot is geen liefde zijn!

#Liefde #v2015