Ik Ben Niet Een Lichaam

 

Het lichaam is een leermiddel. Gebruik het als communicatiemiddel. Communiceer wat ieder aan allen kan geven. Het lichaam is geen leraar dus luister er niet naar, want het ego gebruikt het voor aanval, genot en trots.

Het beste is Een Cursus in Wonderen zelf te bestuderen, maar ik heb hieronder toch wat tekst over het lichaam overgeschreven. Deze zinnen  zijn waarschijnlijk wat uit hun context gehaald maar ze zijn een goed leermiddel om de waarheid of je ego te ervaren. Wat resoneert  met jou?

Een Cursus in Wonderen over het lichaam

Het ego beschouwt het lichaam als zijn thuis, en probeert zichzelf via het lichaam te bevredigen.

Wanneer je lichaam, je ego en je dromen verdwenen zijn, zul je weten dat jij eeuwig duurt.

Eén van denkgeest zijn heeft betekenis, maar één lichaam zijn is betekenisloos.

Genezing is het resultaat wanneer het lichaam uitsluitend voor communicatie wordt gebruikt.

Het lichaam waarnemen als een afzonderlijke entiteit kan niet anders dan ziekte bevorderen, want het is niet waar.

Gezondheid is het gevolg van het loslaten van alle pogingen om het lichaam liefdeloos te gebruiken.

Bij een lichaam zijn is geen communicatie.

Zolang je het lichaam als jouw werkelijkheid ziet, zolang zul jij jezelf als eenzaam en misdeeld beschouwen.

Zonder het lichaam heeft de speciale relatie totaal geen betekenis.

Niets doen betekent rusten en binnenin je een plaats maken waar de activiteit van het lichaam niet langer aandacht eist.

Zolang jij gelooft dat jouw werkelijkheid of die van jouw broeder door een lichaam wordt begrensd, zul je in zonde geloven.

Elke relatie waarin het lichaam doordringt is niet op liefde gebaseerd, maar op verafgoding.

Het lichaam is het uitverkoren wapen waarmee het ego macht zoekt door middel van relaties.

De ogen van het lichaam zien alleen vorm.

Wil je vrijheid van lichaam of van denkgeest?

Het lichaam staat tussen de Vader en de Hemel die Hij voor Zijn Zoon geschapen heeft in, omdat het geen doel heeft.

Ziekte is woede afgereageerd op het lichaam.

Het lichaam denkt geen gedachten.

Het lichaam zal alleen maar volgen.

Als je ervoor kiest het lichaam te zien, dan kijk je naar een wereld van afscheiding, van dingen zonder verband, en gebeurtenissen zonder enige zin.

Dat lichaam betekent niets.

Ik zie geen neutraal lichaam, want mijn gedachten over lichamen zijn niet neutraal.

Zonder lichaam zijn betekent in onze natuurlijke staat zijn.

Jij meent werkelijk dat je alleen bent als er geen ander lichaam bij jou is.

Ik ben geen lichaam.

De ogen van het lichaam nemen het licht niet waar.

Je gelooft ook dat de hersenen van het lichaam kunnen denken.

Hoewel je één Zelf bent, ervaar jij jezelf als twee: als goed en kwaad, liefhebbend en hatend, denkgeest en lichaam.

Denkgeest en lichaam kunnen niet beide bestaan.

Het lichaam heeft geen verdediging nodig.

Verdedig het lichaam en je hebt je denkgeest aangevallen.

Ik ben vergeten wat ik werkelijk ben, want ik heb mijn lichaam met mezelf verward.

Het lichaam is het doelwit van aanval, want niemand denkt dat hij een denkgeest haat.

Vergeving laat het lichaam zien als wat het is: een eenvoudig leermiddel dat terzijde wordt gelegd wanneer het leren is voltooid, maar hem die leert allerminst verandert.

Ik ben niet een lichaam. Ik ben vrij.

– Een Cursus in Wonderen