Het Verwarren van Pijn en Vreugde – Voorlezing uit ECIW (audio).

Het is wel helder dat ik heel blij ben met het spirituele boek ‘Een Cursus in Wonderen’. In dit ‘filmpje’ leest ik voor ‘Het Verwarren van Pijn en Vreugde’. Je kunt het beste deze tekst beluisteren met gesloten ogen en er ook rustig bij gaat zitten of liggen. Er worden veel Christelijke woorden gebruikt alhoewel de Cursus zelf geen religieus boek is.

Meer informatie:

Tekst ECIW, Voorwoord, ‘Waar de Cursus over gaat’, bladzijde 136 – 138

Een Cursus in Wonderen

 

Liefde Op De Eerste Plaats

LiefdeEerst

 

We willen allemaal liefde maar we proberen dat op de verkeerde manier te bereiken. Gezondheid en geluk betekent voor liefde kiezen en voor eenheid. Echter, in plaats daarvan streven we naar een speciale relatie en afscheiden van onze broeders.

In plaats van vriendelijkheid kiezen we eerst voor oordelen.

In plaats van compassie kiezen we eerst voor aanval.

In plaats van geest kiezen we eerst voor lichamen.

In plaats van vertrouwen in liefde kiezen we eerst voor vertrouwen in het ego.

In plaats van vrijheid kiezen we eerst voor controle.

In plaats van gezondheid kiezen we eerst voor genot.

In plaats van het volgen van ons hart laten we ons eerst leiden door angst.

Al deze vergissingen zijn miscreaties. Het lijkt alsof we onafhankelijk willen zijn van liefde.

Creëren kan alleen door liefde op de eerste plaats te zetten. Er is namelijk geen tweede wil.

Onze wil is feitelijk niet in tegenspraak met de wil van onvoorwaardelijke Liefde. Stop de zelfmisleiding en vertrouw op je Hoger Zelf. Wees eerlijk en consequent in wat je wilt en wat je doet.